MÜƏLLİMLƏR ÜÇÜN

maarifləndirici materiallar


Reproduktiv sağlamlıq

 • Reproduktiv sağlamlıq nədir?

  Ailə dövlətin təməli, insanlığın, bəşəriyyətin də davamı üçün çox önəmli bir ünsürdür. Ailə məsələsi bütün dövrlərdə bütün insanları, dövlətləri düşündürən, onlar üçün hər şeydən zəruri olan bir məsələdir. Ailənin necə olması, təməlinin nə üzərində qurulması, övladların tərbiyəsi millətin və dövlətin gələcəyinin əsas şərtlərindəndir.        

  Ətraflı
 • Cinsi tərbiyə

  Bu gün dünyada nikahsız uşaq dünyaya gətirib, övladı ilə tək qalan anaların sayı az deyil. Gənclərdə nikahdan kənar hamiləlik sosial stiqma (ləkə), təhlükəli abort, təhsildən uzaqlaşma, ailədə münaqişə ilə müşayiət olunur. Bizim cəmiyyətimizdə nikahdan kənar hamiləlik pislənir, bəyənilmir, qeyri-normal hesab edilir. Bu, yeniyetmə və onun ailəsi üçün ləkədir. Lakin əfsus ki, bir çox hallarda yeniyetmələrdə arzuolunmayan hamiləliklər baş verir. Bu zaman onlar üzlərini təhlükəli/qeyri-qanuni aborta çevirirlər. Təhlükəli abort tibb müəssisəsində təlimləndirilmiş tibb işçisi tərəfindən deyil, istənilən şəxs tərəfindən hamiləliyin kəsilməsi üçün görülən tədbirlərə deyilir.  

  Ətraflı
 • Erkən nikah

   Ailə qurmaq xoşbəxtlikdir, amma erkən yaşında ailə qurularkən bunu demək çətindir, çünki belə hallarda uşaqların (əksər hallarda qızların) uşaqlıq dövrü kəsilib qısalmış olur və onların əsas hüquqları pozulur. Cinsi yetişkənlik və fiziki qabiliyyət ilə ümumi yetişkənlik, kamillik və həyatını idarə etmək qabiliyyəti arasında böyük fərq var.   

  Ətraflı